Elakuten i Malmö

Välkommen till Elakuten din elektriker i Malmö.

Min far startade 1972 med JP Elservice. 1988 slogs JP Elservice och Robbans Eltjänst ihop till JP Elakuten, numera kallat Elakuten i Malmö.
Vi arbetar med alla inom branchen förekommande arbeten.

Vi har också JOUR DYGNET RUNT !

Robert Persson 0703-496240